Imielin

W ramach Imielińskiego Tercetu Literackiego Lidia Miś spotkała się z dziećmi z klas I-III i opowiedziała o swojej twórczości, jak równiez przybliżyła losy bohaterów swoich książek.